Quảng Ngãi kỷ luật 50 công chức, viên chức vi phạm pháp luật

Ngày 21.2, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi báo cáo cho Bộ Nội vụ về việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật trong năm 2015.


Quảng Ngãi kỷ luật 50 công chức viên chức vi phạm pháp luật

Theo đó, 50 công chức, viên chức vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 19 công chức và 31 viên chức.

Trong số 19 công chức bị xử lý kỷ luật có 10 trường hợp bị khiển trách, 5 trường hợp bị cảnh cáo, 1 trường hợp bị giáng chức, buộc thôi việc 2 trường hợp và hạ bậc lương 1 trường hợp.

Đối với 31 viên chức bị kỷ luật có 21 trường hợp bị khiển trách, 3 trường hợp bị cảnh cáo và 7 trường hợp buộc thôi việc.

Ngoài ra, trong năm 2015, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền được phân cấp đã tiến hành xử lý kỷ luật và kiểm điểm 8 cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, trong đó có 2 trường hợp bị cách chức, bãi nhiệm.


Hiển Cừ Thanhnien.vn

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét