Quảng Ngãi: Thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cáChủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có quyết định thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cá trực thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở tách bộ phận chức năng, nhiệm vụ về đăng kiểm tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thủy sản hiện nay.


Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc đặt tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.Trung tâm có chức năng phục vụ, giúp cho Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về đăng kiểm tàu cá, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Trung tâm do Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản quy định theo quy định hiện hành của nhà nước có liên quan và theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Trung tâm có 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc, và 2 phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp và Kỹ thuật tàu cá.


Anh Dũng/tainguyenvamoitruong.xx

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét