Quảng Ngãi: Gần 55.000 hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách

Hơn 3.300 tỷ đồng vốn đã giúp cho gần 100.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay để đầu tư phát triển kinh tế.
Quảng Ngãi Gần 55000 hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách

Cán bộ tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho các hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh minh họa: Công Tường-TTXVN

Hơn 3.300 tỷ đồng vốn đã giúp cho gần 100.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Những thông tin này được ghi nhận tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào ngày 13/8.

Nhờ nguồn vốn này, đã có gần 55.000 hộ thoát nghèo; 20.302 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, trang trải chi phí học tập; 9.409 lao động được tạo việc làm và đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài...

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách còn giúp người dân xây mới, cải tạo 41.598 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng 1.343 căn nhà cho hộ nghèo; 12.451 hộ vay vốn để sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn,...

Đến nay, tổng nguồn vốn cho vay đạt 3.342 tỷ đồng, tăng 1.031 tỷ đồng so với cuối năm 2014; trong đó, tổng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay 160 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng được nâng lên đáng kể, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,29%, nợ khoanh chiếm 0,10%.

Theo ông Võ Phiên Phó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 9,39% và có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Duy Cường, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40 đến nay, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phân bổ cho tỉnh luôn đủ và kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

Cụ thể, năm 2019, số vốn phân bổ cho Quảng Ngãi trên 103 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn đã phân bổ đạt trên 2.717 tỷ đồng; tổng dư nợ trên 3.240 tỷ đồng với 95.973 lượt hộ vay...

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thực hiện nhiều giải pháp để thu nợ quá hạn; đồng thời, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị 40, thời gian tới, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách Xã hội cần đẩy mạnh phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn./.

Sỹ Thắng/TTXVN

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét