Quảng Ngãi thống nhất sáp nhập 2 huyện, 16 xã và xây dựng chính quyền một cấp ở H. Lý Sơn

Ngày 8-11, tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết sáp nhập 2 huyện, 16 xã và xây dựng chính quyền một cấp ở H. Lý Sơn.

Theo đó, trong giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Quảng Ngãi sẽ sáp nhập H. Tây Trà với H. Trà Bồng thành H. Trà Bồng và sáp nhập 16 xã; ở H. Bình Sơn, sáp nhập xã Bình Thới với thị trấn Châu Ổ thành thị trấn Châu Ổ, xã Bình Phú với xã Bình Tân thành xã Bình Tân Phú, xã Bình Thanh Đông với xã Bình Thanh Tây thành xã Bình Thanh; tại H. Trà Bồng, sáp nhập xã Trà Quân với Trà Khê thành xã Sơn Trà; xã Trà Nham với Trà Lãnh thành xã Hương Trà, xã Trà Trung với Trà Thọ thành xã Trà Tây; tại H. Tư Nghĩa, sáp nhập xã Nghĩa Thọ với Nghĩa Thắng thành xã Nghĩa Thắng; ở H. Ba Tơ sẽ chia tách xã Ba Chùa, một phần sáp nhập vào thị trấn Ba Tơ và phần còn lại sáp nhập vào xã Ba Dinh.

H. Lý Sơn sẽ giải thể 3 đơn vị hành chính cấp xã An Vĩnh, An Hải và An Bình để thực hiện chính quyền một cấp. Như vậy, huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi sẽ không có đơn vị hành chính cấp xã.


tỉnh quảng ngãiQ.N cadn.com.vn

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét