Thiếu giáo viên, Quảng Ngãi đề xuất 1 giáo viên dạy nhiều trường

Ngoài việc tuyển dụng thì Quảng Ngãi đề xuất phương án có thể bố trí một giáo viên dạy ở các trường trên cùng địa bàn trong điều kiện khoảng cách địa lý không xa.

Ngày 4/3, tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho hay, cơ quan này vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023.

Quảng Ngãi đang thiếu giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học ở bậc Tiểu học. (Trong ảnh: giáo viên soạn bài online). Ảnh: AN

Theo đó, thực hiện công văn của Bộ về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổng hợp, rà soát lại đội ngũ.

Cụ thể, hiện tổng số giáo viên Tiếng Anh trong biên chế (đã được tuyển dụng) là 354 người. Tổng số giáo viên còn thiếu (tính đến năm học 2022-2023) là 146 người, còn số giáo viên đang hợp đồng là 30 người.

Tổng số giáo viên dạy Tin học trong biên chế (đã được tuyển dụng) là 168 người, tổng số giáo viên còn thiếu là 107 người, còn số giáo viên hiện đang hợp đồng là 18 người.

Về chất lượng giáo viên thì trong số những giáo viên dạy Tiếng Anh có 249 người có trình độ Đại học, 105 người có trình độ Cao đẳng. Trong số 168 giáo viên dạy Tin học thì có 93 người trình độ Đại học, 74 người trình độ Cao đẳng và một người trình độ trung cấp.

Trước thực trạng thiếu giáo viên giảng dạy Tiếng Anh, Tin học ở cấp tiểu học, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra các đề xuất, giải pháp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm bố trí đủ giáo viên cho những trường còn thiếu trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm học 2022-2023.

Trong đó, đối với số giáo viên còn thiếu, địa phương sẽ thực hiện tuyển dụng giáo viên nói chung, giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học nói riêng trên cơ sở tham mưu, đề xuất của các địa phương (huyện, thị xã, thành phố) trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo theo lộ trình để đủ số lượng giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học trước năm học 2022-2023 theo quy định.

Trường hợp chưa tuyển dụng đủ số lượng giáo viên theo quy định, sẽ thực hiện ký hợp đồng lao động đối với vị trí việc làm còn thiếu. Hoặc chỉ đạo các địa phương thực hiện bố trí một giáo viên dạy ở các trường trên cùng địa bàn (khoảng cách địa lý không xa).

Đối với số giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo để đảm bảo đạt trình độ chuẩn.

Nguồn: giaoduc.net.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét