Quảng Ngãi tạm dừng tổ chức dạy thêm, học thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi vừa ban hành công văn số 1567/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2019 về việc tạm dừng tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh.

Quảng Ngãi tạm dừng tổ chức dạy thêm, học thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tạm dừng tổ chức dạy thêm, học thêm (Ảnh: tác giả cung cấp).


Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền từ ngày 10/10/2019 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan dừng tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nội dung dừng việc tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Giao các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở khẩn trương tham mưu trình xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện dự thảo quy định quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 10/2019, kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
SÔNG TRÀ giadinh.net.vn

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét